Who

Ποιοί είμαστε

Είμαστε μια ομάδα νέων επιστημόνων με πολύ καλή κατάρτιση, αλλά κυρίως με πολλή διάθεση, όρεξη και θέληση. Ο καθένας από εμάς κουβαλάει τη δική του «βαλίτσα», με γνώσεις, εμπειρίες, βιώματα, τρόπο σκέψης. Ο «συνδετήρας» γεννήθηκε από την επιθυμία να αξιοποιήσουμε τη μεταξύ μας σχέση και προϋπάρχουσα συνεργασία.

Καθώς στη σύγχρονη πραγματικότητα είναι δύσκολο για το άτομο να προσδιορίσει τη θέση του σε σχέση με τον εαυτό του και το περιβάλλον (κοινωνία, οικογένεια, σχολείο, εργασία, κλπ), φιλοδοξούμε να συμβάλλουμε, στο μέτρο του δυνατού, στην αναζήτηση του δρόμου για την προσωπική ανάπτυξη του καθενός. Προσφέρουμε υπηρεσίες συμβουλευτικού, θεραπευτικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα σε ενήλικες, παιδιά και εφήβους. Όραμά μας είναι πιο χαρούμενοι, πιο ικανοποιημένοι, πιο ενεργοί άνθρωποι, σε πιο υγιείς, πιο λειτουργικές, πιο αληθινές σχέσεις.

Υπηρεσίες

Υπηρεσία 1

Σχολές γονέων

Πρόκειται για συμβουλευτικές ομάδες γονέων με θεματολογία που προκύπτει από τις ανάγκες της εκάστοτε ομάδας. Στόχος είναι η ενημέρωσή του κάθε γονέα σχετικά με θέματα που αφορούν στην εξελικτική πορεία του παιδιού και στη λειτουργία του συστήματος της οικογένειας, καθώς και στη στήριξη και στην ενίσχυση των γονέων στο ρόλο που ανέλαβαν στη σύγχρονη κοινωνία. Τα παραπάνω επιτυγχάνονται μέσα από ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών, συμμετοχή σε βιωματικές ασκήσεις, πληροφόρηση για τις απόψεις της επιστήμης κ.α.

Υπηρεσία 2

Ατομική συμβουλευτική/ θεραπεία

Μέσα σε ένα ασφαλές πλαίσιο παρέχονται εξατομικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικού/ θεραπευτικού χαρακτήρα με στόχο την κάλυψη των αναγκών του ατόμου και την αποτελεσματική διαχείριση ζητημάτων που το απασχολούν. Ο σύμβουλος/θεραπευτής στέκεται δίπλα στον ενδιαφερόμενο με τέτοιο τρόπο, ώστε να διευκολύνει την προσωπική του ανάπτυξη και να βοηθήσει να αξιοποιηθούν πληρέστερα εσωτερικές και εξωτερικές δυνατότητες.

Υπηρεσία 3

Bιωματικά σεμινάρια

Σεμινάρια συγκεκριμένης κάθε φορά θεματολογίας, τα οποία αναπτύσσονται τόσο θεωρητικά όσο και μέσα από βιωματικές ασκήσεις. Απευθύνονται σε ομάδες ατόμων με κοινό σημείο αναφοράς (γονείς, εκπαιδευτικοί, παιδιά, έφηβοι κλπ.). Έχουν ως στόχο την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση, την εμψύχωση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας, τη συνεργασία και την αποτελεσματική διαχείριση καταστάσεων. Είναι κοινός τόπος ότι στο μυαλό μας ξέρουμε πολλά, που όμως αν δε τα βιώσουμε θα αποτελούν μια στείρα γνώση.

Υπηρεσία 4

Oμάδα ενδυνάμωσης παιδιών (από 2 ετών)

Κάθε ομάδα απαρτίζεται από παιδιά κοντινής ηλικίας και έχει πολυεπίπεδους στόχους. Οι στόχοι αφορούν στην κοινωνικοποίηση των παιδιών, στη συνεργασία, στην ανάπτυξη γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, στην ενδυνάμωση του εαυτού, στην έκφραση συναισθημάτων, στην ψυχαγωγία κλπ. Όλα τα παραπάνω προάγονται μέσω ποικίλλων ομαδικών δραστηριοτήτων όπως παντομίμα, θεατρικό παιχνίδι, χαρτοκολλητική, μουσικοκινητικά παιχνίδια, παραμύθι κ.α. Αυτό το ομαδικό πλαίσιο διέπεται πάντα από το σεβασμό και το ενδιαφέρον στις ανάγκες και την προσωπικότητα του κάθε παιδιού.

Υπηρεσία 5

Συμβουλευτική σταδιοδρομίας κι επαγγελματικός προσανατολισμός

Πρόκειται για συμβουλευτικές συναντήσεις για περιορισμένο χρονικό διάστημα, στις οποίες περιλαμβάνονται και πρακτικές συμβουλές. Απευθύνεται σε εφήβους, που θέλουν να επιλέξουν τομέα σπουδών, καθώς επίσης και σε ενήλικες, που σκέφτονται να αλλάξουν πορεία στην καριέρα τους ή που θέλουν να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας. Πολύ χρήσιμη, επίσης, μπορεί να φανεί σε άτομα που τώρα μπαίνουν στην αγορά εργασίας ή απέχουν αρκετό καιρό από αυτή.

Υπηρεσία 6

Αξιολόγηση παιδιών και εφήβων για μαθησιακές και συναισθηματικές δυσκολίες.

Σε ένα ασφαλές και φιλικό περιβάλλον, διερευνάται το μαθησιακό και ψυχολογικό προφίλ του παιδιού/εφήβου. Η διαδικασία περιλαμβάνει λήψη ιστορικού από τους γονείς, συνάντηση και συζήτηση με το παιδί και χορήγηση ψυχομετρικών εργαλείων. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης πραγματοποιείται ενημέρωση των γονέων και προτείνεται παρέμβαση ή παραπομπή όπου χρειάζεται.

Where

Πού να απευθυνθώ

Η ιδέα για την υπηρεσία αυτή προέκυψε λόγω της δυσκολίας τόσο για την επιλογή της κατάλληλης ειδικότητας, όσο και για τις διαδικασίες που χρειάζεται να ακολουθηθούν σχετικά με ζητήματα που αφορούν στην ψυχική υγεία και τον ευρύτερο τομέα της υγείας. Για το λόγο αυτό προσφέρουμε τις απαραίτητες κατευθύνσεις σε ένα πρώτο επίπεδο. Παρακαλώ, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και θα λάβετε άμεσα την απάντηση που χρειάζεστε.
Μετάβαση στη Φόρμα Επικοινωνίας
Team

Ομάδα

Βαρβάρα Καραδεδέ
Ψυχολόγος, ΜSc

Η Βαρβάρα γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Αποφοίτησε από το Τμήμα Ψυχολογίας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και είναι κάτοχος άδειας ασκήσεως επαγγέλματος (αρ. πρωτοκόλλου 17985). Κατέχει Μεταπτυχιακό Τίτλο στη "Διοίκηση Μονάδων Υγείας". Έχει εκπαιδευτεί βιωματικά, στη Συστημική Προσέγγιση/Ψυχοθεραπεία στο Αθηναϊκό Κέντρο Μελέτης του Ανθρώπου (ΑΚΜΑ). Έχει παρακολουθήσει πλήθος ημερίδων, συνεδρίων και σεμιναρίων διαφόρων θεματικών, κρατικών και ιδιωτικών φορέων. 

Εργάζεται ως Επιστημονικά Υπεύθυνη στον Ξενώνα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης "Θέτις" της Εταιρείας Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας, (Ε.Π.Α.Ψ.Υ). Στο παρελθόν, εργάστηκε για τρία έτη σε στεγαστικό πρόγραμμα προσφύγων  που υλοποιείται από την Praksis, υπό τη χρηματοδότηση της UNHCR, παρέχοντας υπηρεσίες σε πρόσφυγες δικαιούχους μετεγκατάστασης, αιτούντες άσυλο και αναγνωρισμένους πρόσφυγες. Έχει εργαστεί σε Κοινωνική Δομή Αντιμετώπισης της Φτώχειας στην Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής, στην οποία εξυπηρετούσε άτομα που ανήκαν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, και ζούσαν στα όρια της φτώχειας. Εργάστηκε σε Μονάδα Ψυχικής Υγείας, ενισχύοντας,  υποστηρίζοντας και προάγοντας την αποκατάσταση και επανένταξη στην κοινότητα ανθρώπων με ψυχικές διαταραχές, μέσω της δημιουργίας ασφαλούς και θεραπευτικού πλαισίου. Στα πλαίσια της εκπαίδευσης της, προσέφερε εθελοντικά την εργασία της σε Κέντρο Ψυχικής Υγείας παράρτημα του ΨΝΑ Αττικής (ΔΑΦΝΙ), που λειτουργεί στα πλαίσια της τομεοποίησης, αναλαμβάνοντας πλήθος ευθυνών ως μέλος της διεπιστημονικής ομάδας. 

Στα πλαίσια της ομάδας του Συνδετήρα έχει συμμετάσχει στο συντονισμό ομάδας ενδυνάμωσης παιδιών προσχολικής ηλικίας και έχει σχεδιάσει, οργανώσει και υλοποιήσει βιωματικά σεμινάρια για γονείς σχετικά. 

Όσον αφορά στην προσωπική της θεραπεία, έχει κάνει ατομική ψυχοθεραπεία ενός έτους και υπήρξε μέλος ομαδικής ψυχοθεραπευτικής ομάδας για 5 έτη στο ΑΚΜΑ.

e-mail: varvarakaradede@sundetiras.gr 
κινητό: 6942407128

Κωνσταντίνος Τσεβάς
Κοινωνιολόγος, MSc

Ο Κωνσταντίνος γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Είναι Κοινωνιολόγος απόφοιτος του τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην επιστήμη της Εγκληματολογίας από το Πάντειο Πανεπιστήμιο Τμήμα Κοινωνιολογίας με ειδίκευση σε θέματα παιδιών και οικογένειας. Έχει παρακολουθήσει πλήθος ημερίδων και συνεδρίων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων διαφόρων θεματικών καθώς επίσης και το εκπαιδευτικό σεμινάριο ¨Εθισμοί και ψυχική λειτουργία : Θεωρία και κλινική πράξη¨ που διοργανώθηκε από τη Μονάδα Απεξάρτησης Τοξικομανών 18 Άνω την περίοδο Οκτώβριος 2013- Μάϊος 2014. Συμμετείχε, επίσης,  ως εισηγητής στην 9η Πανελλήνια Συνάντηση Φορέων Πρόληψης που έλαβε χώρα στην Πάτρα τον Ιούνιο του 2013

Έχει συνεργαστεί με ομάδες γονέων καθώς και με παιδιά/ εφήβους στα πλαίσια του προγράμματος μετάβασης από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο,  Δίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης ΚΕΘΕΑ (Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων). Σήμερα συνεχίζει να εργάζεται εθελόντικά στον Τομέα Πρόληψης του ΚΕΘΕΑ συμμετέχοντας σε ομάδες παιδιών καθώς και σε ενημερωτικές δράσεις του φορέα σε σχολεία Πανεπιστήμια κλπ.

e-mail: konstantinostsevas@sundetiras.gr 
κινητό: 6973749092

 

 

Μάρθα Κουτσογιαννούλη
Κοινωνική Λειτουργός

Η Μάρθα γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Λάρισα, αλλά τα τελευταία χρόνια κατοικεί στην Αθήνα. Είναι απόφοιτη του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας (ΑΤΕΙ Αθήνας) και τελειόφοιτη μεταπτυχιακού διπλώματος στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, με κατεύθυνση Μονάδες Κοινωνικής Προστασίας (Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Αθήνα).

Εκπαιδεύεται στην ατομική/ ομαδική θεραπεία με βάση τη συστημική προσέγγιση στο Α.Κ.Μ.Α. (Αθηναϊκό Κέντρο Μελέτης του Ανθρώπου) και είναι και η ίδια μέλος θεραπευτικής ομάδας.

Είναι επίσης πιστοποιημένη Σύμβουλος Σταδιοδρομίας κι Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Έχει εργαστεί στο χώρο της ψυχικής υγείας, ιδιαίτερα στην αποκατάσταση κι επανένταξη, και σε προγράμματα προώθησης κι ένταξης στην αγορά εργασίας.

e-mail: marthakoutsogiannouli@sundetiras.gr
κινητό: 6944360736

Όλια Πάλλη
Ψυχολόγος, MSc

Η Όλια είναι ψυχολόγος με άδεια άσκησης επαγγέλματος, απόφοιτη του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ακόμη, είναι κάτοχος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος MSc Εκπαιδευτική Ψυχολογία του Institute of Education, University of London. Έχει εκπαιδευτεί στη διάγνωση, αποκατάσταση και συμβουλευτική ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες και είναι πιστοποιημένη συντονίστρια Σχολών Γονέων. Παράλληλα, συνεχίζει την εκπαιδευσή της στη συστημική προσέγγιση και την ψυχολογική αξιολόγηση. Τα τελευταία χρόνια εργάζεται με παιδιά, εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, τόσο στο σχολικό πλαίσιο όσο και σε συνεργασία με ιδιωτικούς φορείς, παρέχοντας υπηρεσίες ψυχολογικής στήριξης, συμβουλευτικής και ειδικής διαπαιδαγώγησης.

e-mail: oliapalli@sundetiras.gr 
κινητό: 6988222588

Ανδρέας Χιόνης- Κοτζιάς
Συμβουλος Ψυχικης Υγειας, MSc/ Συστημικος Οικογενειακος Ψυχοθεραπευτης

Ο Ανδρέας γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Είναι απόφοιτος του τμήματος Φ.Π.Ψ με κατεύθυνση Ψυχολογία της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Επίσης είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος MSc στην “Προαγωγή και Αγωγή της Υγείας” από την Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Εκπαιδεύθηκε στη συστημική ατομική, οικογενειακή και ομαδική θεραπεία στο Αθηναϊκό Κέντρο Μελέτης του Ανθρώπου (Α.Κ.Μ.Α) και στη Συγκινησιακά Εστιασμένη Θεραπεία (Emotionally Focused Therapy) για άτομα, ζευγάρια και οικογένειες από το EFT Greek Network. Από το 2008 έως το 2018 εργάσθηκε σε μονάδα ψυχικής υγείας με κύρια απασχόληση την εκμάθηση κοινωνικών δεξιοτήτων και την ενίσχυση αυτοφροντίδας των ενοίκων, ατομικές και ομαδικές συνεδρίες (ψυχοεκπαίδευση), συντονισμός ομάδων ασθενών, παρουσίαση κλινικών περιστατικών σε ομάδες εποπτείας, προετοιμασία ασθενών για αυτόνομη διαβίωση σε διαμερίσματα, επιμέλεια θεραπευτικών προγραμμάτων και εκθέσεων αξιολόγησης. Επίσης έχει εκπαιδευθεί στην παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα και είναι εθελοντής στη Γραμμή 11528 - ΔΙΠΛΑ ΣΟΥ.

e-mail: andreaschioniskotzias@sundetiras.gr 
κινητό: 6973491287

 

Team

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Email: info@sundetiras.gr
Tel: 210-5744638

* Απαραίτητα πεδία